DOWNLOAD SEKCIJA

DOWNLOADS

Na ovoj strani pored Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima RS možete pronaći i druge zakone povezane sa rudarskim aktivnostima, pravilnike, uredbe, obaveštenja itd.

Takođe, za vas smo postavili i osnovnu, javno dostupnu, geološku dokumentaciju.