GEOLOGIJA

Geološka istraživanja

Terragold pruža sledeće usluge u oblasti geologije:

  • Istraživanje
  • Projektovanje primenjenih geoloških istraživanja
  • Istražno bušenje
  • Geološka interpretacija
  • Procena rudnih rezervi

Mi izrađujemo projekte za izvođenje primarnih geoloških istraživanja za procenu količine rezervi mineralne sirovine, kvaliteta i eksploatabilnosti; dalje, vršimo nadzor nad implementacijom planova istraživanja i ocenjujemo rezultate.
Obim usluga može da varira od oblasti rekognosciranja, istraživanja, do intenzivnog istražnog bušenja.
Pored istraživanja, analiziramo podatke i razvijamo kompjuterizovane geološko-rudarske modele mineralne sirovine. Proračunavamo i procenjujemo rudne rezerve, koje zatim postaju osnova za izradu Studije izvodljivosti, rudarske projekte, procenu vrednosti rudnika, itd.