RUDARSTVO

Aktivnosti u vezi sa rudarstvom

Terragold pruža širok spektar usluga u vezi sa rudarstvom, počevši od geoloških istraživanja, proračuna rezervi, modeliranje ležišta, projektovanje rudnika i planiranje rudarskih radova, geomehaničke analize, odvodnjavanja, odlaganja jalovine, zaštite životne sredine, nadzora nad izvođenjem rudarskih radova itd.

Možete nas angažovati u bilo kojoj fazi projekta, od samog početka geoloških istraživanja, fazi studije izvodljivosti ili u toku eksploatacije radi optimizacije troškova proizvodnje.

Zatvaranje rudnika i rekultivacija degradiranih površina su deo naših usluga.

Inženjering usluge

Terragold savetuje svoje klijente od konceptualnih i idejnih rešenja, kroz fazu Studije predizvodljivosti i izvodljivosti do detaljnih izvođačkih projekata za eksploataciju mineranih sirovina.

Naši kapaciteti pokrivaju sve ključne segmente:

 • rudarstvo – površinsku i podzemnu eksploataciju
 • građevinski deo u rudarstvu
 • elektro deo u rudarstvu
 • mašinski deo u rudarstvu
 • itd

Svi naši projektanti i saradnici ispunjavaju zakonske obaveze za projektovanje u rudarstvu, tj. imaju položen stručni ispit u rudarstvu.

Terragold takođe pruža usluge procene i optimizacije rudarskih aktivnosti radi smanjenja troškova proizvodnje.

Projektovanje podzemne eksploatacije, planiranje i inženjering

Tim profesionalaca Terragold-a pruža širok spektar usluga u rudarstvu kako bi obezbedili uspeh i maksimalni profit. Ovaj spektar obuhvata:

 • Tehno-ekonomske ocene, Studije predizvodljivosti i Studije izvodljivosti
 • Izvođačke rudarske projekte
 • Projektovanje ventilacije
 • Tehničku kontrolu (revizije) rudarskih projekata
 • Revizije rudarskih metoda i tehničke provere
 • Revizije i optimizacije rezervi mineralnih sirovina
 • Kontrolu projekata otvaranja i razrade rudnike
 • Kontrolu u toku rudarskih aktivnosti i implementiranje poboljšanja
 • Procenu vrednosti rudnika

Eksperti Terragold-a imaju višegodišnje iskustvo u proizvodnji i projektovanju na različitim mineralnim sirovinama.

Projektovanje površinskih kopova, planiranje i inženjering

Tim profesionalaca Terragold-a pruža širok spektar usluga u rudarstvu kako bi obezbedili uspeh i maksimalni profit. Ovaj spektar obuhvata:

 • Tehno-ekonomske ocene, Studije predizvodljivosti i Studije izvodljivosti
 • Izvođačke rudarske projekte
 • Tehničku kontrolu (revizije) rudarskih projekata
 • Revizije rudarskih metoda i tehničke provere
 • Revizije i optimizacije rezervi mineralnih sirovina
 • Kontrolu projekata otvaranja i razrade rudnike
 • Kontrolu u toku rudarskih aktivnosti i implementiranje poboljšanja
 • Procenu vrednosti rudnika

Eksperti Terragold-a imaju višegodišnje iskustvo u proizvodnji i projektovanju na različitim mineralnim sirovinama.