Zaštita od padajućeg kamenja

Rudarske aktivnosti postaju sve izazovnije, zbog čega smo uspostavili stratešku saradnju sa najboljim srpskim inženjerima geotehnike sa velikim iskustvom na svetskim projektima, na obostranu korist.

Jedan od prvih kompleksnih projekata koji smo radili zajendo sa međunarodnom konsultantskom grupom, OMETE Group iz Grčke, je obezbeđenje radilišta i pokrivanje strmih kosina radi sprečavanja pada kamenja. Rešenje je dizajnirano u dve faze:

  • Ugradnja gabionskih zidova na radnoj etaži,
  • Montaža žičane mreže na kosini površinskog kopa.

Svi radovi su projektovani u okviru realizacije projekta Tunnel&Shaft u Fabrici cementa Titan Kosjerić.

Recent Posts

Leave a Comment