GREENFIELD

Grinfild i braunfild

Naše konsultantske usluge zasnovane na dugogodišnjem iskustvu pomažu u procesu razvoja grinfild i braunfild rudnika u Srbiji. Mi smo odgovorni za vođenje naših klijenata kroz proces izdavanja dozvola za sve vrste rudarskih projekata.

Naše usluge prate projekte od početne faze istraživanja pa sve do početka eksploatacionih radova.

Konsalting

Konsultantske usluge koje nudimo za Greenfield i Brovnfield rudarske projekte pružaju podršku tokom procesa izdavanja dozvola  i nude savete za naše klijente tokom sledećih procedura:

 • Geološka istraživanja, geološka interpretacija, potvrda o resursima i rezervama, itd.
 • Rudarska merenja
 • Prostorno planiranje
 • Promena namene korištenja zemljišta
 • Procena uticaja na životnu sredinu
 • Vodna dozvola
 • Zahtevi za zaštitu prirode
 • Zahtevi za zaštitu spomenika kulture
 • Rekultivacija degradiranih površina
 • Odobrenje za eksploataciju
 • Odobrenje za izvođenje rudarskih radova

Potencijal

Terragold ima veliko iskustvo u dizajniranju projekata i rudarskih studija. Pored toga, dobili smo sve neophodne licence za ove projekte da se pridržavamo srpskih zakona.

 • Studija izvodljivosti
 • Projektovanje mina: detaljni tehnički projekti kao i projekti uzimanja uzorka za tehnološka ispitivanja, itd.
 • Plan reklamacije
 • Procena uticaja na životnu sredinu i opsteg drustvenog uticaja

Investiranje u geološka istraživanja

Srbija nudi mnogo mogućnosti za ulaganje u rudarsku industriju.

Zahvaljujući investicijama u projekte Rio Tinto – Jadar (litijum i borati) i  ZIJIN – Čukaru Peki (bakar i zlato), Srbija je poslednjih godina postala privlačna lokacija za sve aktivnosti geoloških istraživanja.

Međunarodne istraživačke kompanije koje su trenutno aktivne u Srbiji su: Rio Tinto (UK), ZIJIN (Kina), Freeport-McMoran Exploration Corp. (Kanada), Dundee Precious Metals Inc. (Kanada), Erin Ventures Inc. (Kanada), Euromax Resources Ltd. (Kanada), First Quantum Minerals Ltd. (Kanada) i Euro Lithium (Kanada), kao i mnoge druge.

Ova istraživačka preduzeća imaju važeće dozvole za bakar, zlato, olovo, cink, litijum, borate i tako dalje.