PREGLED SEKTORA

Srbija je bogata geološkim resursima koji obećavaju veliki potencijal za razvoj rudarskog sektora i buduće investicione mogućnosti na globalnom nivou. Zlato, bakar, cink i olovo samo su neki od primera metala koji su na ovom području otkriveni i eksploatisani nekoliko vekova. U drugoj polovini dvadesetog veka, raznovrsnost Srbije u rudarstvu smanjila se zbog toga što su se državna preduzeća koncentrisala na vađenje uglja niskog kvaliteta u basenima Kolubare i Kostolca sa namerom da proizvode električnu energiju.

Cene sirovina počele su rasti u 2005. godini, što je dovelo do povećanja istražnih aktivnosti. Otprilike pedeset rudarskih kompanija počelo je istraživanja u rudarstvo. Polovina od ovih kompanija je fokusirana na istraživanje metaličnih ležišta.

Aktivnosti geoloških istraživanja su vrlo aktivna poslednjih godina što pokazuje preko 100 aktivnih istražnih polja kako na metalima tako i na nemetalima.

Broj aktivnih istražnih kompanija u Srbiji se konstantno povećava, prvenstveno u regionu Bor-Timok u istočnoj Srbiji.

INVESTICIONE MOGUĆNOSTI

Terragold želi da ponudi potencijalnim investitorima / partnerima da investiraju u geološka istraživanja Srbije i postanu deo našeg tima.

Sledeća polja su rezervisana i dostupna za geološka istraživanja:

  1. Bakar i zlato
  2. Litijum i borate
  3. Olovo i cink, antimon, polimetalična ležišta