PRIBAVLJANJE DOZVOLA ZA RUDNIK

Proces izdavanja dozvola

Da bi se pokrenuo grinfild rudnik u Srbiji, potrebna je dozvola. Procedura za dobijanje ove dozvole potencijalno se može sastojati od 20 različitih strategija, kao i mnogo koraka koje treba preduzeti. Mnogi od ovih koraka mogu se sprovesti paralelno. Najvažniji faktori koje treba razmotriti su pravilno izvršavanje svakog koraka, precizno određivanje vremena i nadzor nad razvojem projekta.

Dozvole

Mi smo prosli kroz čitav ovaj proces više od desetak puta u poslednjih deset godina, potvrđujemo da naša kompanija ima više nego dovoljno iskustva u ovom procesu. Razvili smo tehnike, na primer, istovremenu implementaciju pod-procedura kako bi se smanjilo vrijeme potrebno za dovršenje procesa i maksimalnu produktivnost. Rezultat naše taktike i sinhronizovanih aktivnosti pokazali su se veoma efikasnim zbog višestrukih finalizacija ove procedure za male rudnike u manje od godinu dana. Naši napori su nam omogućili da napravimo dijagrame Gantovih dijagrama i dijagrame toka koji prikazuju ovaj rudarski proces u Srbiji.

Proces izdavanja dozvola

Tokom procesa izdavanja dozvola:

 

  •  pripremiti zahtjeve relevantnim institucijama,
  •  pripremiti sve potrebne priloge,
  • na osnovu dokumentacije i izvještaja, napraviti topografske i druge mape,
  • izraditi katastarske planove,
  •  prati razvoj projekta
  •  daje informacije relevantnim institucijama
  •  obavljati sve druge potrebne aktivnosti

Osim toga, sarađujemo i komuniciramo sa supervizorima projekta kako bismo pomogli u sastavljanju potrebnih dokumenata, zahtjeva i odobrenja od odgovarajućih organa.

 

Sta smo zavirsili do sad

Do sada smo dobili dozvole za više od dvadeset rudnika. Pored toga, radimo sa različitim investitorima na dizajniranju i otvaranju novih rudnika.