NADZOR NAD IZVOĐENJEM RUDARSKIH RADOVA

NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA U RUDARSTVU

Terragold pruža širok spektar usluga nadzora nad radovima vezanim za rudarsku industriju kao što je:

– izgradnja niskopa/tunela

– otvaranje i razvoj površinskih rudnika

– otvaranje i razvoj podzemnih rudnika

– izgradnja pogona za preradu / pripremu mineralnih sirovina

– istraživanje ležišta – aktivnosti geoloških istraživanja

– itd.

Nadzor nad izgradnjom tunela/niskopa

Naša kompanija nudi usluge nadzora nad izgradnjom tunela/niskopa, što podrazumeva:

– nadzor tokom izgradnje tunela/niskopa

– nadzor nad primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu

– Kontrolna rudarska merenja

– kontrola uticaja na životnu sredinu

Nadzor kod izvođenja radova u površinskoj i podzemnoj eksploataciji

Zakoni i propisi o rudarskim aktivnostima definišu da izvođači radova i njihov tim moraju biti nadgledani7kontrolisani od strane kvalifikovanih stručnjaka tokom rudarskih radova.

Naša kompanija poseduje tim stručnjaka koji je u potpunosti opremljen za obavljanje svih aktivnosti nadzora kako u toku geoloških istraživanja, tako i u izgradnje i rada rudnika:

– nadzor kod istražnih radova

– nadzor kod aktivnosti eksploatacije

– nadzor nad izgradnjom rudarskih objekata

– kontrolna rudarska merenja

– građevinski, mašinski i elektrotehnički nadzor

– nadzor uticaja na životnu sredinu

Geološki planovi, rudarski planovi i nadzor nad projektovanjem

Svi planovi i projekti vezani za rudnik moraju biti tehnički kontrolisani od strane nezavisnog supervizora pre podnošenja dokumenata odgovarajućem ministarstvu na odobrenje.

Naš tim je završio više od 30 geoloških planova i tehničkih pregleda na projektima rudnika.