Nadzor nad izgradnjom tunela - potkopa

Titan Cementara Kosjerić doo (u daljem tekstu: TCK), je najmanja i najnovija cementara u Srbiji, koja je počela sa radom 1976. godine. Godišnji kapacitet cementare je 750,000 tona visoko kvalitetnog cementa godišnje, kojim TCK snabdeva tržišta Srbije I Crne gore. TCK je deo Titan Group koja je internacionalni proizvođač cementa i drugih građevinskih materijala sa sedištem u Grčkoj (http://www.titan.rs).
Kamenolom krečnjaka Suvo Vrelo nalazi se u zapadnoj Srbiji, pripada opštini Kosjerić a udaljen je 3 km od samog grada Kosjerić i 135 km od Beograda. Ovaj kamenolom je osnovni izvor krečnjaka za obližnju cementaru.
TCK je u procesu promene metode eksploatacije krečnjaka, sa trenutne eksploatacije sa utovarom i kamionskim transportom na metod sa primarnim usitnjavanjem na radnoj etaži i gravitacijskim transportom kroz okno i potkop. Projekat okno i potkopa podrazumeva izradu potkopa (tunela) sa tri komore, i dva vertikalna okna.

TCK je pristupila izradi potkopa kao prve faze implementacije projekta. Ukupna dužina izgrađenog potkopa je 213,6 m. Takođe, u sklopu potkopa izgrađene su i komore. Komora C1, rađena po osi potkopa, sa proširenjem u levom boku od st. 0,0+196,15 do st. 0,0+212,37 m, komora C2, rađena u levom boku, upravno na osu potkopa na st. 0,0+122,79m dužine 12,84 m od ose potkopa i desnom boku, upravno na osu potkopa dužine 3,86m od ose potkopa i komora C3, rađena u desnom buku upravno na osu potkopa na st. 0,0+184,10 m, dužine 9,16m od ose potkopa.
Radovi na izradi tunela (potkopa) počeli su 12.11.2015. godine, a završeni su 10.11.2017. godine čime je završena prva faza implementacije projekta okno i potkop.
Druga faza realizacije projekta onko i potkop podrazumeva izradu dva vertikalna okna, S1 i S2 i to:
a) Okno S1, ukupne dužine 121.3m. Planirana je izgradnja metodom raise boring odozdo na gore, prečnika iskopa Ø3400 mm sa konačnim prečnikom posle podgrađivanja od Ø2800 mm.
b) Okno S2: ukupne dužine 106,6 m. Planirana je izgradnja metodom raise boring odozdo na gore, prečnika iskopa Ø3400 mm sa konačnim prečnikom posle podgrađivanja od Ø2800 mm.
Druga faza razvoja projekta planirana je za proleće 2018. godine i podrazumeva izradu dva okna, metodom Raise Boring, koja su ključni elementi nove metode eksploatacije.

Nadzor nad izvođenjem prve faze razvoja nove metode eksploatacije je uspešno završen, pri čemu su ključni pokazatelji performansi:
– Radovi završeni bez povreda na radu
– Radovi završeni bez izgubljenih dana usled povreda
– Radovi završeni bez uticaja na životnu sredinu
– Radovi završeni sa visokim standardom kvaliteta

Recent Posts

Leave a Comment