Ključ u ruke

Posvećeni konstantnom unapređenju svojih aktivnosti, Terragold je zakružio obim usluga povećanjem internih kapaciteta za izradu:

  • Studiju o proceni uticaja eksploatacije mineralnih sirovina na životnu sredinu
  • Plana detaljne regulacije i drugih urbanističkih i prostornih planova
  • Strateške procene uticaja  plana na životnu sredinu

Počevši od drugog kvartala 2021. godine, Terragold ima mogućnost da svojim klijentima ponudi kompletna rešenja po sistemu “ključ u ruke” za rudarske objekte, zaokružujući sve faze razvoja rudarskog projekta:

  • Geološka istraživanja
  • Studije nultog stanja životne sredine
  • Studije o proceni uticaja eksploatacije mineralnih sirovina na životnu sredinu
  • Plana detaljne regulacije i drugih urbanističkih i prostornih planova
  • Studije izvodljivsti eksploatacije mineralnih sirovina
  • Glavnog (Dopunskog) rudarskog projekta
  • dobijanje svih neophodnih dozvola za rad rudnika

Recent Posts

Leave a Comment