Geofizika

Terragold je sklopio partnerstvo sa ABITIBI GEOPHISICS, kanadskom kompanijom za geofiziku koja pruža usluge geofizičkih merenja za preko 100 kompanija koje se bave geološkim istraživanjem širom sveta. Abitibi Geophisics nudi usluge inovativnih rešenja za geofiziku, pri čemu koriste najsavremeniju opremu kako bi osigurali kvalitet i pouzdanost. Za pobošanje geofizičkih tehnika koje koriste, Abitibi je osnovao Međunarodnu labaratoriju za rudarsku geofiziku (MLRG).

Abitibi Geophysics i DGI Geoscience, sa lokalnim partnerom Terragold, koriste tehnologiju indukovane polarizacije koja doseže do velikih dubina OreVision™. Na raspolaganju je sva oprema za prikupljanje podataka za geofizička istraživanja na Balkanu. Abitibi Geophisics OreVision ™ povećava dubinu snimanja dipole-dipole i pole-dipole metode indukovane polarizacije, bez ugrožavanja kvaliteta rezolucije.

DGI metode za prikupljanja podataka primenjuju se na akviziciju i interpretaciju svojstava fizičkih stena, takođe na geometriju bušotine. Takođe, ova tehnologija se koristi u geotehničkim istraživanjima u podzemnim i površinskim kopovima.

Oprema dostupna u Srbiji za istraživanje po regionu:

  • InfiniTEM, InfiniTEM KSL i OMNI-Vision – Abitibijeva patentirana konfiguracija TDEM loop-e sa dokazanom dubinom istraživanja do > 800m.
  • ARMIT-TDEM – Napredna TDEM tehnologija senzora, meri istovremeno B-polje i dB/dt polje.
  • BHEM – Bušotinska EM će otkriti provodnike koji se nalaze izvan bušotine na dubini koja je ekvivalentna bušenju. Koristimo Geonics ili DigiAtlantis sonde i vrste loop-a koja je prilagođena vašem tipu ležišta kako bismo ponudili TDEM rešenja za lakša i bolja istraživanja.

Naši prvi klijenti u Srbiji su Rio Tinto i Tilva (partnerstvo Zijin i RT) gde smo uspešno završili istraživanja na dve lokacije u istočnoj Srbiji – područje Timoka. Postigli smo sjajne rezultate kojima smo omogućili našim klijentima da dalje fokusiraju svoje istraživačke aktivnosti na perspektivna područja.

Sledeća uspešna geofizička aktivnost izvedena je u Bugarskoj za klijenta Dundee Precious Metals, rudnik Čelopeč. Još jedno odlično iskustvo uz istovremeno dobar posao sa našim prijateljima i instruktorima iz Abitibi Geophysics Kanada

 

 

Treći projekat po redu ponovo u Srbiji gde smo pomogli kompaniji koja se bave geološkim istraživanjima da pronađe vrlo interesantan potencijal u istočnoj Srbiji!

 

 

Recent Posts

Leave a Comment