Raise-Boring Nadzor

Izrada okna metodom Raise boring-a u kamenolomu Suva Vrela, koji predstavlja drugu fazu izgradnje sistema gravitacijskog transporta kamena Titan cementare Kosjerić, počela je početkom juna 2019 godine. Thyssen Schachtbau gmbh je odabran kao izvođač radova, sa rokom izgradnje sredinom septembra 2019 godine.

Velika nam je čast da nastavimo sa poslovima nadzora nad izgradnjom okna metodom Raise boring.

 

Recent Posts

Leave a Comment